Trích đoạn Cải lương Xin một lần yêu nhau (Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm, Quốc Kiệt, Tô Tấn Loan) - THDT